Gammel løn

 

Hvis en Lønindberetning ikke når at blive afleveret til en af de lønkørsler, der hører til lønperioden, kan lønindberetningen stadig anvendes, men det bliver som gammel løn.

 

Gammel løn betyder at:

Lønindberetning til én lønperiode behandles i en lønkørsel der egentlig hører til næste lønperiode.

Der udskrives lønafregning med korrekt lønperiode, skatteberegning mv.

Der kan indsendes 2 lønindberetninger for hver sin lønperiode, til behandling i samme lønkørsel.

 

Gammel løn kan indberettes:

 

Á conto

Hvis der manuelt er udbetalt løn til lønmodtageren, kan det udbetalte beløb skrives i løndel 09, udbetalt á conto.

Rettelsen sker inden lønindberetningen sendes, og på den måde trækkes udbetalte beløb fra nettolønnen på lønafregningen.

 

Månedsløn - gammel løn i alle kørsler

For månedsløn kan der indberettes gammel løn i de lønkørsler, der hører til næste lønperiode.

Dog skal deske senest sammen med lønbehandling af næste periodes lønindberetning.

 

Beregnet A-skat, AM-bidrag, ATP-bidrag, SP-bidrag samt eventuel beregnet AMP-bidrag overføres med den nye lønperiodes beløb i henhold til gældende tidsplan.

 

Ved beregning af AMP-bidrag med månedlig eller kvartalsvis overførsel, bør lønmodtagers pensions-/forsikringsselskab orienteres, hvis bidraget overføres senere.

 

Månedsløn - gammel løn i lønbehandlingskørslen gammel løn

For løntermin 41 og 51 kan gammel løn behandles i en særlig lønbehandlingskørsel i starten af hver måned, umiddelbart efter den måned lønperioden vedrører.

 

Beregnet A-skat, AM-bidrag, ATP-bidrag, SP-bidrag overføres rettidig i henhold til gældende tidsplan.

 

Ved beregning af AMP-bidrag med månedlig eller kvartalsvis overførsel, bør lønmodtagers pensions-/forsikringsselskab orienteres, hvis bidraget overføres senere.

 

14-dagesløn - gammel løn i alle kørsler

Gammel løn kan behandles i alle kørsler, dog senest sammen med lønbehandling af næste lønperiodes lønindberetning.

 

Beregnet A-skat, AM-bidrag, ATP-bidrag samt eventuel beregnet AMP-bidrag og lønindeholdelse overføres med den nye lønperiodes overførselsbeløb i henhold til gældende tidsplan.

 

Ved beregning af AMP-bidrag med månedlig eller kvartalsvis overførsel, bør lønmodtagers pensions-/forsikringsselskab orienteres, hvis bidraget overføres senere.

 

Er du kommet til at sende en ”gammel løn” med fejl eller mangler, og afleveringsfristen ikke er overskredet, kan ånde den igen og rette fejl og mangler.