Ferietillæg - udbetaling

 

Ifølge ferie- og funktionærloven er funktionærer berettiget til ferie med løn samt ferietillæg. Ferietillægget udgør minimum 1% af løn, der beregnes feriepenge af.

 

Ferietillægget udbetales som hovedregel til lønmodtager sammen med lønnen for maj måned. Feriegodtgørelse udbetales senest samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder.

 

Fratræder en lønmodtager, der har ferie med løn, har arbejdsgiveren ret til at fratrække evt. udbetalt ferietillæg i de beregnede feriepenge for ferieåret, hvis lønmodtageren ansættelsesforhold er omfattet af en kollektiv overenskomst der tillader dette.

 

Ferietillægget udbetales senest samtidig med at den dertil svarende ferie afholdes.

Allerede udbetalt ferietillæg på 1 pct. kan ikke kræves tilbagebetalt ved f.eks. lønmodtagerens fratræden.

Det beregnede ferietillæg, der er optjent sidste kalenderår, fremgår af Feriepengelisten eller på lønmodtagers sidste lønafregning i optjeningsåret.

 

Ferietillægget udbetales via løndele, der ikke beregnes feriepenge af: