Feriepenge - generelt

 

Der trådte en ny ferielov i kraft med virkning fra optjeningsåret 2001.

 

Ifølge ferieloven optjener alle lønmodtagere ret til ferie med feriepenge, enten i form af ferie med løn plus ferietillæg eller i form af feriepenge (normalt 12½ %) af de løndele, der skal beregnes feriepenge af.

Under Personoplysninger indberettes den rigtige feriekode for hver lønmodtager.

 

Beregning af feriepenge er fastsat i ferieloven.

Dog kan overenskomster for de enkelte områder indeholde bestemmelser om en højere sats for enten ferietillæg eller feriepenge. I overenskomsten er det ikke muligt at stille lønmodtagerne ringere end ferieloven foreskriver.

 

Lønmodtager optjener

 

Hvis lønmodtagere er ansat mindre end 1 måned, beregnes feriedage i forhold til beskæftigelsens omfang.

DataLøn beregner indeværende års feriedage som antal kalenderdage, divideret med 30 og gange 2,08.

 

Ifølge ferieloven skal ferien afholdes i det efterfølgende ferieår, som går fra den 2/5 til den 1/5 i året efter optjeningsåret.

 

Optjeningsåret er perioden 1/1 - 31/12 (f.eks 1/1 2003 - 31/12 2003)

 

Det tilhørende ferieår er perioden fra 1/5 - 30/4 (f.eks. 1/5 2004 - 30/4 2005)   

 

Arbejdsgiver og lønmodtager kan indgå aftale om at der kan overføres maks. 1 uges ferie til senere afholdelse.

 

Der henvises til beskrivelser i vejledning på www.Bluegarden.dk, samt Arbejdsdirektoratets hjemmeside www.adir.dk.

 

NB! Vær opmærksom på, at der gælder specielle regler for elever med uddannelsesaftale, se ferieloven.

 

Feriepenge - anvisning feriekode 1

Feriepenge - anvisning feriekode 2 - 8

Feriepenge - anvisning til elever/lærlinge med feriekode 1

Feriepenge - beregning og opsparing

Feriepenge - beskatning i lønbehandlingen

Feriepengeliste - feriekode 1

Ferietillæg - udbetaling

Sygeferiepenge

Søgnehelligdagsbetaling - anvisning

Søgnehelligdagsbetaling